ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Laponia

  Photo: Jan Norrman – 1994-08-10 Laponia is the cultural landscape of the Saami people and one of the last great wildernesses of Western Europe. More information at The National Heritage Board website Laponia. Rapadeltat, Skierffe till höger i bilden. Foto: Jan Norrman – 1994-08-10 Laponia En av Västeuropas sista stora vildmarker med så gott som…

  Läs mer…

 • The Historic Center and the Next City: Envisioning Urban Heritage Evolution. US/ICOMOS symposium 2013

  2013 US-ICOMOS Historic center…  – Savannah – Rapport Nils Ahlberg

  Läs mer…

 • 2013 Theophilos rapporter

  2013 Meet1303FlorenceKWpaper4Slutl 2013 Meet1302Coclusionjan14

  Läs mer…

 • ISCSBH Årligt möte 2013

  World Heritage centre of Havana and Santiago de Cuba in Cuba, ‘The shared values and management of military heritage in the Americas: research, preserving and valuing’, in association with ISC Fortifications and Military Heritage, and ICOMOS Cuba

  Läs mer…

 • 2012 Verksamhetsberättelse / Annual Report

  Läs mer…

 • Historic Towns-kommittéens årliga möte 2012

  2012 CIVVIH mfl Möte/årsmöte Neapel – Rapport Nils Ahlberg

  Läs mer…

 • 2012 The Place of the Vernacular Built Heritage in a Rapidly Changing Context

  2012 The Place of the Vernacular Built Heritage in a Rapidly Changing Context Reserapport av Lena Palmqvist från Kommittén för Vernacular Architectures (CIAV) konferens i Al Ain 18-23 november 2012.

  Läs mer…

 • ICORP symposium Istanbul 2012 E. Hedhammar

  ICORP symposium Istanbul 2012 E. Hedhammar

  Läs mer…

 • 2012 Theophilos rapporter

  2012 Heritage under pressure – perspectives of historic urban landscapes Behöver vi ett svenskt kulturvårdsdokument i Sverige?

  Läs mer…

 • 2012-2013 Verksamhetsplan

  Läs mer…