ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.

Ovan kan du höra ett avsnitt från podden Finrummet om ICOMOS arbete. 


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Lystna på podd om ICOMOS

  Hör på poddavsnittet när Finrummets Leonore träffar Ulrika Mebus för att tala om ICOMOS och dess arbete. De pratar bland annat om kulturarvets vikt i kriget i Ukraina. Finrummet är en podd om kulturmiljö – hur den utformats genom tiderna samt dess värde för oss idag. I podden talas om material, byggnadsvård, kulturhistoria och arkitektur. […]

  Läs mer…

 • Concerning Unesco Recommendation on Historic Urban Landscapes

 • Ang Nomineringar till världsarvslistan till Kulturdepartementet

 • Ang Förbifart Stockholm och väg 261 genom Drottningholm till Kulturdepartementet

 • Historic Towns möte på Malta 2010

  2010 CIVVIH Årsmöte Valletta – Rapport Nils Ahlberg

  Läs mer…

 • ISCSBH möte 2010

  Suriname, South America ‘Historic cultural landscape of plantations’ in association with the Suriname Government and Suriname National Archives

  Läs mer…

 • ISCSBH Årligt möte 2010

  Dublin, Ireland ‘British colonialism in Ireland: the Georgian legacies’ in association with ICOMOS Ireland and the Irish Heritage Trust.

  Läs mer…

 • Ang Förbifarten och världsarvet Drottningholm till Vägverket

 • Ang Förbifartens anslutningar och väg 261 till Vägverket och Ekerö kommun

 • Historic Towns möte i Italien 2009

  2009 CIVVIH Årsmöte Narni – Rapport Nils Ahlberg

  Läs mer…

 • ISCSBH årligt möte 2009

  Gdansk, Poland ‘Timber structures of eastern Europe’ in association with the Technical University of Gdansk

  Läs mer…