ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • 2022 Årsberättelse

  Verksamheten för 2022 har i allt väsentligt följt verksamhetsplanen för 2021-2023 – med vision, verksamhetsmål och insatsområden.  ICOMOS verksamhetsmål och insatsområden för 2021-2023 är sammanfattningsvis att stärka ICOMOS roll som expertorgan, stärka samarbetet och utbytet inom ICOMOS samt samarbetet och utbytet med andra organisationer. Vidare pekas tre fokusområden ut som ska genomsyra organisationens arbete under…

  Läs mer…

 • Heritage in action:
  Legacies of industry in future making Kiruna, August 23 – 30, 2025

  19th Congress of the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – TICCIH 2024 Luleå University of Technology, a leading university in the European Arctic, in collaboration with the TICCIH sections in Sweden and Norway, the Swedish National Heritage Board, the municipality of Kiruna and a range of leading actors within industry and…

  Läs mer…

 • Lystna på podd om ICOMOS

  Hör på poddavsnittet när Finrummets Leonore träffar Ulrika Mebus för att tala om ICOMOS och dess arbete. De pratar bland annat om kulturarvets vikt i kriget i Ukraina. Finrummet är en podd om kulturmiljö – hur den utformats genom tiderna samt dess värde för oss idag. I podden talas om material, byggnadsvård, kulturhistoria och arkitektur.…

  Läs mer…

 • Reserapport: Icomos International Wood Committee Symposium, Chiloe, Chile 28/11-7/12 2022

  Reserapport från Mats Almlöf. Under knappt en vecka i Chiloe, en ö i södra Chile, genomförde IIWC sin årliga symposium med temat ”Learning from Inherited Knowledge” Just Chiloe valdes bl.a för att öka och stimulera andra länder att arrangera symposium samt att vibör/måste se byggnader från olika världsdelar, då det skiljer otroligt mycket framför allt…

  Läs mer…

 • Reserapport från IIWC Symposium och årsmöte i Chiloé, Chile

  Tina Wik, ordförande i ICOMOS International Wood Committee, December 2022. Årets årsmöte inom IIWC hölls i Chiloé, Chile den 30 november och i samband med det ordnade vi ett symposium under temat ’ Learning from Inherited Knowlegde’. Symposiet varade i 4 dagar, 27 – 30 november, med en utflyktsdag emellan till sju av områdets sexton…

  Läs mer…

 • Annual Report of UNESCO Chair on Heritage Futures 2021-22

  En digital version finns här – https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/news/2022/progress-report-20212022-unesco-chair-on-heritage-futures/ Missa inte filmen “What are Heritage Futures and why do they matter?” och artikeln “To adapt to a changing world, heritage conservation needs to look toward the future”.

  Läs mer…

 • Coastal Communities, Heritage and Climate Change – konferensvecka i Estland augusti 2022

  Den 22-28 augusti anordnade ICOMOS Estland en vecka med olika konferensdagar, workshops och studieutflykter i samarbete med ICOMOS Rights-Based Approaches Working Group, ICOMOS International Scientific Committee on Water and Heritage, Estonian Academy of Arts, Environmental Board of Estonia med flera. Här några intryck. På tisdagen var det en tur till Memorial of the Victims of…

  Läs mer…

 • 2021 verksamhetsrapport 20th Century Heritage

   Henrik Nerlund deltog i ISC20c-kommiténs årliga möte den 5 december 2020. Sedan dess har det inte varit fler möten. Mötet genomfördes digitalt från Sydney och innehöll förutom aktuella frågor också avtackning av tidigare ordförande och sekreterare och presentation av de nya.

  Läs mer…

 • 2021 verksamhetsrapport CIVVIH, ”The committee on historic cities, towns and villages”

  Arbetet har pga Corona-pandemin bedrivits digitalt med möten via Zoom. Pål Anders Stensson tog över rollen som röstberättigad medlem för Sverige i kommittén. Han är styrelsemedlem sedan 2018. Kommitténs årsmöte hölls i november. Under 2021 genomfördes fyra styrelsemöten. Vid styrelsemötet i december diskuterades att vi under 2022 skall fortsätta arbetet med en revidering av de…

  Läs mer…

 • Välkommen till ICOMOS Sveriges årsmöte 2022

  Måndagen den 28 mars 2022 kl. 17.00 Plats: Stockholm (plats meddelas senare) och via Zoom. Kl. 17.00 Årsmötesseminarium: Riin Alatalu, vice ordförande i ICOMOS internationella styrelse samt ordförande i ICOMOS Europe Group ger oss en inblick i det internationella arbetet och vad som är aktuellt just nu. Det är bland annat Heritage and Climate, European…

  Läs mer…