ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Vilken roll har ICOMOS medlemmar och kommittéer i världsarvsarbetet?

  Nu har dokumentet om ICOMOS roll i världsarvsarbetet kommit! Dokumentet tydliggör ansvar och förväntningar på ICOMOS olika nivåer i världsarvsarbetet, samt listar god sed för vardera grupp. WH_RoleofCommittees_20191014_EN

  Läs mer…

 • ICOMOS generalförsamling i Sydney 2020 ställs in

  Själva generalförsamlingen med omröstningar kommer att ordnas på annat sätt. Konferensdelen kommer att hållas i Sydney 2023 i stället. Mer information om det kommer. Se ICOMOS internationella hemsida för den senaste informationen: www.icomos.org

  Läs mer…

 • Cleanliness Is Next to Godliness – Or Is It? Contemporary Conservation Practices Inspected, 2020

  Muralgruppens digitala seminarium hölls 26 maj 2020. Inbjuden föreläsare var Marie Clausen, Universitetet i Ottawa, Kanada. Föredraget anknöt till ICOMOS olika charters. — Program för virtuella föreläsning om konservering och rengöring den 26 maj 2020 Cleanliness Is Next to Godliness – Or Is It? Contemporary Conservation Practices Inspected Invitation virtual lecture Cleanliness Is Next to Godliness_Clausén

  Läs mer…

 • 2020 Structures of Architectural Heritage verksamhetsrapport

  Rapport till Icomos Sveriges årsmöte, 16 april 2020, från verksamheten inom ISCARSAH, The International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage. Iscarsahs expertmedlemmar som till 2/3 är ingenjörer och till 1/3 arkitekter, har en vinkling mot hur man hanterar historiska byggnader som skadats i katastrofer, framförallt jordbävningar. Många sysslar med…

  Läs mer…

 • Årsmötet 2020

  Vid årsmötet den 16 april 2020 deltog 27 personer via digital länk. Vid mötet valdes Cecilia Wallin och Leena Seim in i styrelsen. Protokoll från årsmötet kommer att skickas ut när det är justerat. Årsmöteshandlingar finns här: ICOMOS Sverige, Årsmöte 2020 -Kallelse med bilagor

  Läs mer…

 • 2018-2019 progress report Interpretation and Presentation

  Progress report 2018-2019

  Läs mer…

 • ISCSBH representant vald

  Nils Ahlberg valdes under 2020 in som svensk representant i kommittén för Shared Built Heritage.

  Läs mer…

 • The 27 th meeting of the ISCS was held in KIK-IRPA, Belgium

  Presentationerna från stengruppens möte hos KIK-IRPA finns tillgängliga via länken: http://iscs.icomos.org/past.html.

  Läs mer…

 • ICOMOS ISCS Meeting i Belgien

  Se programmet för ICOMOS Stone-mötet i Belgien här: 2019 ISCS meeting in Belgium -Program

  Läs mer…

 • Till minne av Margareta Biörnstad

  Förre riksantikvarien och ordföranden i ICOMOS Sverige, Margareta Biörnstad, Stockholm, har som tidigare meddelats gått ur tiden. Närmast anhöriga är barn och barnbarn. Hon sörjs också av en stor skara vänner och tidigare medarbetare och kollegor i Sverige och runt om i världen. Margareta Biörnstad var ordförande för den svenska nationalkommittén av ICOMOS, International Council…

  Läs mer…